សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ៖

 • អាស័យដ្ឋាន  ៖ ភូមីព្រៃពពេល សង្កាត់សំរោងក្រោម ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ (ក្បែរវត្តពូនភ្នំ)

 • ទូរស័ព្ទ  ៖ 011-769003 / 087-506680 / 081-733377 / 097-373377

 • គេហទំព័រ ៖ https://www.npic.edu.kh

 

ព័ត៌មានតាមមហាវិទ្យាល័យ ៖

 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសង្គមនិងឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ៖ លោក ហេង ភក្តិណា : 097-3733377

 • មហាវិទ្យាល័យសំណង់ស៊ីវិលនិងស្ថាបត្យកម្ម    ៖ លោក សិព ភគវន្ត : 017-362886

 • មហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី  ៖ លោកស្រី អ៉ឹម ស្រីមុំៈ 098-968857

 • មហាវិទ្យាល័យអេឡិចត្រូនិក ៖ លោក រឿង ថៃ: 010-952178

 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ   ៖ លោក សុខ សារ៉ាត់ : 010-792027

 • មហាវិទ្យាល័យមេកានិកទូទៅ  ៖ ​លោក ជួន ឌី: 012-292492

 • មហាវិទ្យាល័យមេកានិករថយន្ត   ៖ លោក សន មុន្នីរ័ត្ន : 095-207192

 • មហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច  ៖ លោកស្រី ហេង ចរិយា : 092-959585